linje
KallenLogo
linje
 
 


Nyheter & Info
 
Historik
 
Ansökan
  

Ansökningskriterier


  Den sökande skall:
 • vara under trettio år,
 • vara född i Uppsala län eller ha genomfört hela sin högstadie- eller gymnasieutbildning i länet,
 • bedriva eftergymnasiala studier, på grund- eller avancerad nivå, inom områdena handel, ekonomi, juridik, hantverk eller teknik;
 • vid akademisk utbildning, styrka att minst 22,5 poäng tagits under höstterminen (observera att omtentamina på kurser som lästs tidigare ej kan inräknas);


  Stipendier kan erhållas högst tre gånger.


 Observera att om du läser utomlands, så skall detta vara vid ett av det aktuella landets godkända universitet - se vidare information på Universitets- och högskolerådets studieinformationssida. Du skall även visa att de poäng som du tagit motsvarar heltidsstudier vid svenskt universitet. Vid de flesta europeiska universitet kan här ECTS-systemet användas (du skall då ta 22,5 ECTS-poäng). Om du läser vid ett universitet utanför Europa, så ansvarar du själv för att din utländska institution översätter de poäng du tar till svenska (ECTS-) poäng på insända intyg.
 Ansökningshandlingar skall skickas in i pappersform - m.a.o. vill vi ej få intyg, etc. i digital form.
 Vänligen sänd inte handlingar i rekommenderade brev, då detta medför längre handläggningstid. Om du vill ha bekräftelse på att ditt brev kommit fram, använd e-post.
 

  De intyg som krävs för din ansökan är:
 • Personbevis (utvisande födelseort - "Utdrag om folkbokföringsuppgifter")
  [ Bildexempel: Så här skall personbeviset ("Utdrag om folkbokföringsuppgifter") se ut. ]
 • Betygskopior från högstadiet eller gymnasieskolan
 • [ Om du är född i Uppsala län, behöver du ej skicka in skolbetyg. ]
 • Registreringsintyg för både ht 2021 och vt 2022 (utvisande vilka kurser du läst/läser) - underskrivna av institutionen (i original).
 • Studieintyg (utvisande alla tagna poäng) - underskrivet av institutionen (i original). 
Ladda ner ansökningsblanketten här:
Ansökningshandling 2022


 

 
 
Last modified: Jan 19, 2022
info@kallenberg.org